Όλοι 2 Μάρτη στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας( Video)