ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – 18 ΟΚΤΩΒΡΗ 1944 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΚΕ / ΛΑΜΙΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ/ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΓ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ