Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο ΣτυλίδαςΔήμος Στυλίδας

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 29η Οκτωβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 1:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ανακοίνωση του υπ’αριθμ. πρωτ: 3406/23.10.2018 ψηφίσματος της Κ.Ε.Δ.Ε. περί παραχώρησης Δημοτικών Ακινήτων στο “Υπερταμείο”
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018 θα πρέπει να αποστείλουμε την απόφασή μας στην ΚΕΔΕ, ώστε να αναληφθεί και υποστηριχθεί από τη ΚΕΔΕ η σχετική νομική διαδικασία προσφυγής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΛΑΣ