ΣΤΥΛΙΔΑ: ΖΑΓΚΑΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΖΑΓΚΑΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)