ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)Καθήκοντα Λιμενάρχη Στυλίδας ανέλαβε η Πλωτάρχης Λ.Σ. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα

Δείτε το σχετικό Δελτίο τύπου:

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)