Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, “Φόρα το σκούφο σου”Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, "Φόρα το σκούφο σου"