Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Στυλίδας