Δήμος Στυλίδας – 24.800 €!! Για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών24.800 €  Για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη μελέτης έρευνας δυνατοτήτων ανάπτυξης θρησκευτικού τουρισμού στο Δήμο Στυλίδας

 
Δήμος Στυλίδας - 24.800 €!!  Για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών