ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 20.000 € ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 20.000 € ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Τι είπε ο Γιάννης Αποστόλου στο Lamia FM 1 σχετικά με το θέμα