ΣΤΥΛΙΔΑ: ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ…”ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ”ΣΤΥΛΙΔΑ: ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ..."ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ"

Γράφει η πινακίδα: “ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ”…Μήπως θα έπρεπε όμως να επισκευαστεί και η περίφραξη της παιδικής χαράς;

ΣΤΥΛΙΔΑ: ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ..."ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ"