ΣΤΥΛΙΔΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΑΞΙΩΣΗ!!!


 


ΣΤΥΛΙΔΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΑΞΙΩΣΗ!!!