Στυλίδα: Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ!


Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ στο Πάρκο του Λαού στη Στυλίδα!
Στυλίδα: Γήπεδο μπάσκετ, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή
Στυλίδα: Γήπεδο μπάσκετ, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή