ΕΠΙΛΗΨΙΑ – ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ LASER  


Βασίλειος Βουγιούκας

Μείωση των κρίσεων σε επιληπτικούς ασθενείς, που φτάνει σε ποσοστό 70% ,προσφέρει μια νέα ελάχιστα επεμβατική θεραπεία καυτηριασμού με ακτίνες laser!
Η θεραπεία εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία δυο χρόνια σε πολλά κέντρα στις ΗΠΑ και παράλληλα με την ελάττωση των κρίσεων, μειώνει σημαντικά τα ποσοστά μετεγχειρητικών επιπλοκών σε σχέση με τις μέχρι σήμερα θεραπείες! Συνέχεια ανάγνωσης “ΕΠΙΛΗΨΙΑ – ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ LASER  “