Αυτές είναι οι θέσεις στη Φθιώτιδα για την Κοινωφελή Εργασία -24 θέσεις στο Δήμο Στυλίδας


oaed

Ο ΟΑΕΔ ανάρτησε σήμερα 1η ημέρα των αιτήσεων για την Κοινωφελή Εργασία στου Δήμους της χώρας, το σχετικό πίνακα με τις θέσεις ανά Δήμο, ειδικότητα και κατηγορία εκπαίδευσης.

Για ολόκληρη τη Φθιώτιδα υπάρχουν μόνο 238 (από τις 24.251) θέσεις κατανεμημένες ως εξής:

  • Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας: 27
  • Δήμος Δομοκού: 26
  • Δήμος Λαμιέων: 44
  • Δήμος Λοκρών: 48
  • Δήμος Μακρακώμης: 40
  • Δήμος Μώλου – Αγ. Κων/νου: 29
  • Δήμος Στυλίδας: 24

Ο αναλυτικός πίνακας για τη Φθιώτιδα έχει ως εξής:

 

ΔήμοςΥπηρεσία ΤοποθέτησηςΕκπ. ΒαθμίδαΕιδικότηταΑρ. Θέσεων
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΥΕΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΕΚΑΛΟΥΠΑΤΖΙΔΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΕΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ5
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΤΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΠΕΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ29
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝΔΕΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ10
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ7
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ7
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ4
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΤΕΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΠΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΠΕΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΠΕΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ9
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΕΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΤΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΠΕΓΕΩΛΟΓΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΠΕΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΠΕΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ5
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΕΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΕΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΤΕΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΠΕΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ5
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΕΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
238
Αναλυτικά τα παραρτήματα για όλη την Ελλάδα στη σελίδα του ΟΑΕΔ

Διαβάστε περισσότερα: http://www.gkordis.com/2017/01/24.html#ixzz4WgfkZCDJ  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE