ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ