Συνεδριάζει την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας

 

Δήμος Στυλίδας

Η πρόσκληση

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 13η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 5:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Οικονομικού έτους 2019
Θέμα 2ο: Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Στυλίδας έτους 2019

Στις 18:00΄θα συνεχιστεί η συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση τελετής κατάδυσης Τιμίου Σταυρού (Θεοφάνεια 2019)
Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής
Θέμα 3ο: Έγκριση παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (εικοσαετίας)
Θέμα 4ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων 2019-2020