Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου, 6:30΄ το απόγευμα, σας περιμένουμε όλους στα εγκαίνια του νέου χώρου μας!!!


"Marionnette Bistro"

Αυτό το Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου, 6:30΄ το απόγευμα, σας περιμένουμε όλους στα εγκαίνια του νέου χώρου μας!!!