Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Υποψήφιου Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας Κων/νου Μπασδέκηlaiki