Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Μαρτίου το Δημ. Συμβούλιο Στυλίδας

Δήμος Στυλίδας

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 27 Μαρτίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 5:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2019

Θέμα 2 : Έγκριση υποβολής στοιχείων του Δήμου Στυλίδας που αφορούν στην Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ

Θέμα 3 : Διαγραφή ΠΟΕ παραστατικών

Θέμα 4 : Έγκριση παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (Εικοσαετίας)

Θέμα 5 : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής

Θέμα 6 : Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας “Ξύλευση ψηλών δέντρων για μείωση κινδύνων πυρκαγιάς Δ.Ε. Στυλίδας” με ιδία μέσα του Δήμου

Θέμα 7 : Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας “Ξύλευση ψηλών δέντρων για μείωση κινδύνων πυρκαγιάς Δ.Ε. Εχιναίων – Πελασγίας ” με ιδία μέσα του Δήμου

Θέμα 8 : Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020”, Άξονας προτεραιότητας 10 “Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας” – Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Πράξη “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5002232

Θέμα 9 : Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957

Θέμα 10 : Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020-2023

Θέμα 11 : Σύμφωνη γνώμη για την οριοθέτηση χώρου λουομένων στη θαλάσσια περιοχή Ακρωτηρίου Δρεπάνου Δήμου Στυλίδας Π.Ε. Φθιώτιδας

Θέμα 12 : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ»

Θέμα 13 : Χορήγηση ειδικής άδειας-άδειας τομής για παροχέτευση λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης

Θέμα 14 : Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Σχεδίου Δράσης Οικ. Έτους 2019

Θέμα 15 : Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού στην Δ.Ε. Στυλίδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ You Tube