Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (Τ.Ε.Π.Α.Η) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


dt

Το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (Τ.Ε.Π.Α.Η) επιβάλλεται σε όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, άνω των επτά μέτρων, ανεξάρτητα από τη σημαία τους.
Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, υλοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική εφαρμογή eTEPAI (Άρθρο 13 του ν. 4211/2013 όπως ισχύει, και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΠΟΛ. 1210/2018, ΠΟΛ. 1214/2018, Α. 1119/2019)

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων έχει εκδοθεί σύντομο ενημερωτικό φυλλάδιο και «Εγχειρίδιο Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων», το οποίο καλύπτει το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στην ορθή εφαρμογή του Τ.Ε.Π.Α.Η.

Έναρξης ισχύος του τέλους πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) η 9 Μαΐου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.): https://www.aade.gr/polites/etepai

Παρακαλούμε για την ευρεία ενημέρωση του κοινού.-

O ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Στέφανος

 ————————-ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Ανακοινώνεται ότι την 23-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. θα λάβει χώρα στο Λιμενικό Κατάστημα Στυλίδας πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση κατασχεθέντων αλιευτικών εργαλέιων (δίχτυα, παραγάδια, ψαροντούφεκα). Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για κάποια είδη, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την 24-05-2019 και ώρα 10:00 και εφόσον και πάλι υπάρξουν είδη που δεν θα εκποιηθούν ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την 27- 05-2019 και ώρα 10:00.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό όπως προσέλθουν εγκαίρως στο Λιμεναρχείο Στυλίδας.

O ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Στέφανος

————————–

ΘΕΜΑ ΄΄e-Μητρώο πλοίων. Προθεσμία διαδικασίας καταχώρισης των υπόχρεων πλοίων στην ηλεκτρονική εφαρμογή΄΄ 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης των υπόχρεων πλοίων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Μητρώο πλοίων» που είναι σε εξέλιξη, υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για καταχώριση των ήδη νηολογημένων ή εγγεγραμμένων στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των ήδη χαρακτηρισμένων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, καθώς και των ήδη δραστηριοποιούμενων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την θέση του σε λειτουργία (15-11-2018), ήτοι έως και την 15-5-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι οι πλοιοκτήτες/εφοπλιστές οφείλουν να προβούν εμπρόθεσμα στις απαιτούμενες ενέργειές τους για την καταχώριση των πλοίων τους στο «e-Μητρώο πλοίων», κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4256/14 (Α’ 92) όπως ισχύει και στην αριθ. ΠΟΛ. 1209/14-11-2018 Κ.Υ.Α. (Β’ 5092).

Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.): https://www.aade.gr/polites/mitroo-ploion.

Παρακαλούμε για την ευρεία ενημέρωση του κοινού.-

O ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Στέφανος

   ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE