Βιργινία Στεργίου: Από την χθεσινή 14/5 περιοδεία μας σε Άνω και Κάτω Ράχες!


Βιργινία Στεργίου

Από την χθεσινή περιοδεία της υποψήφιας Δημάρχου Στυλίδας Βιργινίας Στεργίου, σε Άνω και Κάτω Ράχες!

Βιργινία Στεργίου
Βιργινία Στεργίου
Βιργινία Στεργίου
Βιργινία Στεργίου
Βιργινία Στεργίου
Βιργινία Στεργίου
Βιργινία Στεργίου
Βιργινία Στεργίου
Βιργινία Στεργίου