ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Κεραμίδας Γεώργιος, Χημικός Μηχανικός, είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Στυλίδας, με τον συνδυασμό της κ, Αλεξάνδρας Βεντούρη – Νασοπούλου “Πρόοδος”.