Η διαταγή για τη δεύτερη φάση εγγραφών στα Λύκεια«Β΄ Φάση Ηλεκτρονικών Εγγραφών στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή E-εγγραφές»
 
εκπαίδευση