Ποιοι διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου του Δήμου Στυλίδας


Ποιοι διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου του Δήμου Στυλίδας

Με την 166/7224/01-08-2019 απόφαση του Δημάρχου Στυλίδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), του άρθρου 23 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των άρθρων 7, 24 του ν. 4368/2016
(Α΄ 21), καθώς και του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), ύστερα από την αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη (ΦΕΚ 4/ 02.02.2018, τ ΑΣΕΠ), τους Πίνακες διοριστέων/προσληπτέων (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10.06.2019 και 1054/Γ΄/10.06.2019),

Διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου του Δήμου Στυλίδας κατά Κατηγορία, Κλάδο και εισαγωγικό βαθμό (ν. 4369/2016), οι κάτωθι:
α) Ζερβός Χρήστος του Ιωάννη, ΔΕ Κατηγορίας, Κλάδου ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων με βαθμό Δ΄.
β) Μπακογεώργος Δημήτριος του Ιωάννη, ΔΕ Κατηγορίας, Κλάδου ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων με βαθμό Δ΄.
γ) Λασπονίκος Νικόλαος του Χριστοφόρου, ΔΕ Κατηγορίας, Κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων με βαθμό Δ΄.
δ) Ψιλιτέλης Δημήτριος του Μιχαήλ, ΔΕ Κατηγορίας,
Κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων με βαθμό Δ΄.
ε) Κλιάρης Απόστολος του Θεοδώρου, ΔΕ Κατηγορίας,
Κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με βαθμό Δ΄.
στ) Κάλλος Νικόλαος του Ευαγγέλου, ΥΕ Κατηγορίας,
Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄.
ζ) Χαλλής Παναγιώτης του Γεωργίου, ΥΕ Κατηγορίας,
Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄.
η) Γεωργαλή Μαρία του Γεωργίου, ΥΕ Κατηγορίας, Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄.
θ) Ζαμπέλη Λαμπρινή του Βασιλείου, ΥΕ Κατηγορίας,
Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄.
ι) Πατούρα Ευμορφία του Κωνσταντίνου, ΥΕ Κατηγορίας, Κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικά (Καθαριότητας) με
βαθμό Ε΄.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7710310552/
31.07.2019, 3583696010/31.07.2019, 9344199120/
31.07.2019, 6659910612/31.07.2019, 8131132250/
31.07.2019, 1062612810/31.07.2019, 5711995511/
31.07.2019, 8541262190/31.07.2019, 4450115946/
31.07.2019, 5674127838/31.07.2019 αντίστοιχα).

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας: 7184/31.07.2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας: 488 1/32489/19.08.2019).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE