Στυλίδα: Συνεδριάζει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Στυλίδα: Συνεδριάζει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου η Επιτροπής Ποιότητα Ζωής
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, (Άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α.’ 87/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019)) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 11η Οκτωβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα: 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: «Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
2ο ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για την ανάθεση σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) των εργασιών για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Στυλίδας».
3ο ΘΕΜΑ : «Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότησης για την κοπή δένδρων εντός κοινόχρηστων χώρων».  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE