Συνεδριάζει την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας


Συνεδριάζει την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας
Η Πρόσκληση

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 7 Νοεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1 : 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
Θέμα 2 : Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης Αντιδημάρχων/Εντεταλμένων Δ.Σ. εκτός έδρας
Θέμα 3 : «Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης Δημάρχου εκτός της έδρας του Δήμου»
Θέμα 4 : «Έγκριση πραγματοποιηθείσας μετακίνησης Δημάρχου εκτός της έδρας του Δήμου»
Θέμα 5 : « Έγκριση του πρακτικού του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Υποέργο 1: μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων – αδειοδοτήσεις» της πράξης «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανία ελαιουργικής ΚΣΕΠ)»
Θέμα 6 : «Κατάρτιση όρων διακήρυξης συλλογής και απομάκρυνσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) μέσα στα όρια του Δήμου Στυλίδας»
Θέμα 7 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

   ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE