Δήμος Στυλίδας: Σχετικά με τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Τοπικής Κοινότητας της Αγίας Μαρίνας


Δήμος Στυλίδας: Σχετικά με τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Τοπικής Κοινότητας της Αγίας Μαρίνας

Η Δημοτική Αρχή, θέλοντας να ενημερώσει τους δημότες του Δήμου Στυλίδας, λόγω του ότι έχει αναπτυχθεί αρκετή φημολογία σχετικά με τη ματαίωση της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής της Τοπικής Κοινότητας της Αγίας Μαρίνας διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Όλα τα αιτήματα του προέδρου Τ. Σ Κοινότητας Αγίας Μαρίνας που υπέβαλλε στο Δήμο για τη διοργάνωση της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης έγιναν αποδεκτά. Συνέχεια ανάγνωσης “Δήμος Στυλίδας: Σχετικά με τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Τοπικής Κοινότητας της Αγίας Μαρίνας”