Αδέσποτα: 5.267 ευρώ σε Δήμους Καρδίτσας και Μουζακίου για τα αδέσποτα ζώα


Χρηματοδότηση 600.000 ευρώ τα οποία θα κατευθυνθούν σε 120 Δήμους και Συνδέσμους Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς με σκοπό την προστασία τους από την εκμετάλλευση και την κακοποίηση ή τη χρησιμοποίησή τους με στόχο την κερδοσκοπία.
Συνολικά το σύνολο της εγκεκριμένης επιλέξιμης δαπάνης που θα λάβουν οι Δήμοι Καρδίτσας και Μουζακίου αντίστοιχα είναι 4.667,78 ευρώ και 599,35 ευρώ αντίστοιχα (ακολουθεί σχετικός πίνακας).

Αδέσποτα: 5.267 ευρώ σε Δήμους Καρδίτσας και Μουζακίου για τα αδέσποτα ζώα

fonografos.net