Προβλήματα στο νοσοκομείο Λαμίας στον τομέα της σίτισης


Προβλήματα στο νοσοκομείο Λαμίας στον τομέα της σίτισης

Κοινοποίηση: Διοίκηση του νοσοκομείου Λαμίας. Σώμα επιθεωρητών εργασίας. Εργατικό Κέντρο Λαμίας. Μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Κύριοι. Επικοινωνούμε για μία ακόμη φόρα μαζί σας για θέματα τα οποία υπάρχουν στο νοσοκομείο σχετικά με τους εργαζόμενους της σίτισης.
Παρατηρείται τους τελευταίους μήνες καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων.
Η καταβολή του συνόλου των δεδουλευμένων του μήνα Δεκεμβρίου δεν έχει γίνει.
Συνέχεια ανάγνωσης “Προβλήματα στο νοσοκομείο Λαμίας στον τομέα της σίτισης”