Πρόταση της Αλεξάνδρας Βεντούρη – Νασοπούλου για κατάργηση του χαρτιού στις συναλλαγές του Δήμου Στυλίδας


 Πρόταση της Αλεξάνρας Βεντούρη - Νασοπούλου  για κατάργηση του χαρτιού στις συναλλαγές του Δήμου Στυλίδας


Θέμα: Κατάργηση του χαρτιού στις συναλλαγές του Δήμου Στυλίδας

Προτείνουμε την κατάργηση της πατροπαράδοτης χρήσης του χαρτιού στις διάφορες συναλλαγές του Δημοτικού μηχανισμού και τη μετατροπή τους σε ηλεκτρονική διαδικασία. Σκοπός μας είναι να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στην είσοδο της ανατολικής Φθιώτιδας στην ηλεκτρονική εποχή. Αρχικά με την αλληλογραφία και στη συνέχεια με τα υπόλοιπα τμήματα των δημοτικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με διαδικασίες ηλεκτρονικής διακίνησης, θέτοντας ως τελικό στόχο, καμία διακίνηση να μην πραγματοποιείται σε χάρτινη μορφή.

Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην εξοικονόμηση εργατοωρών από χρονοβόρες και όχι παραγωγικές διαδικασίες. Θεωρούμε ότι όλοι στο Δήμο μας θα διευκολυνθούν και οι ώρες που πρόκειται να εξοικονομηθούν, μπορούν να αφιερώνονται πλέον σε διάφορα άλλα, μείζονα ζητήματα της τοπικής αρχής.

Η επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας

Αλεξάνδρα Βεντούρη – Νασοπούλου