ΣΤΥΛΙΔΑ: Ο ΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ


ΣΤΥΛΙΔΑ: Ο ΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ