ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ , ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΡΙΤΗ, 05 Μαΐου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

1. Σας γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο πρόληψης διασποράς του κορωνοιού COVID 19 έχουν δημοσιευτεί οι κάτωθι ΚΥΑ:

α) Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27818/03-05-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1648 Β΄/2020) ¨ Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού COVID-19,από τις 04-05-2020 και ώρα 06:00 έως τις 18-05-2020 και ώρα 06:00 ΄΄.
β) Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27820/03-05-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1649 Β΄/2020) ΄΄ Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, από τις 04-05-2020 και ώρα 06:00 έως τις 18-05-2020 και ώρα 06:00 ΄΄.

γ) Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27822/03-05-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1650 Β΄/2020) ΄΄ Παράταση ισχύος του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προερχομένων από το εξωτερικό, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού- COVID 19, από τις 04-05-2020 και ώρα 06:00 έως τις 18-05-2020 και ώρα 06:00 ΄΄.

ε) Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27823/03-05-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1651 Β΄/2020) ΄΄ Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην Ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού- COVID 19, από τις 04-05-2020 και ώρα 06:00 έως τις 18-05-2020 και ώρα 06:00 ΄΄.

στ) Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28058/04-05-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1698 Β΄/2020) ΄΄ Συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27823/03-05-2020 ΚΥΑ ΄΄ σύμφωνα με την οποία στην παρ. 2 του άρθρου μόνου της της υπ’ αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27823/03-05-2020 ΚΥΑ, προστίθεται περ. στ΄ ως ακολούθως :

« στ) διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλασσίου λουτρού αποκλειστικά από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως επτά (7) μέτρων υπό τις εξής προϋποθέσεις:

i) της μη προσέγγισης σε νησί της ίδιας ή άλλης Περιφέρειας του λιμένα απόπλου και χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της νύχτας,

ii) της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών και iii) της τήρησης ελάχιστης απόστασης δυο (2) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά».

2. Σύμφωνα με διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π. , δραστηριότητες, όπως λήψη θαλασσίου λουτρού- κολύμπι, χρήση ιδιωτικών (μη μηχανοκίνητων) θαλασσίων μέσων αναψυχής και διενέργεια αλιείας από την στεριά , επιτρέπονται. Διευκρινίζεται ότι, η χρήση μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή αυτών που απαιτείται η χρήση μηχανοκίνητου σκάφους, εξακολουθεί να απαγορεύεται , καθότι εμπίπτει στον περιορισμό της ανωτέρω υπ’ αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27823/03-05-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1651 Β΄).

   ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE