Συνεδριάζει την Παρασκευή 8 Μαΐου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Στυλίδας

Σας προσκαλώ την 8η Μαΐου 2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ “ Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” [ ΦΕΚ Α 55/11-3-2020], για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2020
Θέμα 2 : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Θέμα 3 : Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου Απευθείας Αναθέσεων Προμηθειών στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19
Θέμα 4 : Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου Απευθείας Αναθέσεων Προμηθειών στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.
Θέμα 5 : Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Θέμα 6 : Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»
Θέμα 7 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ You Tube