ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3140.4/2637/20/11-05-2020 ΕΓΓΡΑΦΟ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ./Κ.Λ/Χ ΒΟΛΟΥ/ΓΡ.

ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (μ.π.ο.)

1. Συνεχεία ανωτέρω σχετικού σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση για σύμβαση σύναψης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού (πλοηγών) πλοηγικού σταθμού Βόλου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:6ΝΧΕ4653ΠΩ-Ω7Φ.

2. α) Παρακαλούνται οι Δήμοι Λαμίας και Στυλίδας για την ανάρτηση της ανωτέρω Ανακοίνωσης στα δημοτικά τους κτίρια για την ενημέρωση του κοινού και την αποστολή στην Υπηρεσίας των πρακτικών ανάρτησης.

β) Παρακαλούνται τα τοπικά ΜΜΕ για τη σχετική δημοσίευση προς ευρεία ενημέρωση του κοινού.

γ) Παρακαλούνται τα Λιμενικά Τμήματα υπαγωγής μας και το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας για την ανάρτηση της σχετικής Ανακοίνωσης στα κτίρια των Υπηρεσιών τους.

3. Για τις σχετικές εκ μέρους σας ενέργειες δέον ληφθεί υπόψη ότι το πέρας κατάθεσης δικαιολογητικών έχει ορισθεί η 21-05-2020 και ώρα 14:30.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας (Φ.08)

Η ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Παναγιώτα  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE