Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Ιουνίου δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας

Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Ιουνίου δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουνίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 πμ
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87) σε
συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019,  για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020
Θέμα 2 : Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου
Στυλίδας με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εξουσιοδότηση
της κα Δημάρχου
Θέμα 3 : Έγκριση υποβολής πρότασης  χρηματοδότησης
της  πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στο ΕΠΑΝΕΚ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά
Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) – έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης

Θέμα 4 : Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης
Βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Στυλίδας
στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Λαμιέων, Αμφίκλειας –
Ελάτειας, Δομοκού, Μακρακώμης και Στυλίδας, με την επωνυμία
“Αμφυκτιονίες Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη
Εταιρεία” και διακριτό τίτλο “ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.”. Έγκριση σχεδίου
καταστατικού

Θέμα 5 : Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα Προτεραιότητας: 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ», σύμφωνα με την Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό
16.36.2.Π12 και τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».
Θέμα 6 : Τροποποίηση της αριθμ. 69/2020 απόφασης του
ΔΣ περί έγκρισης υποβολής πρότασης «Επιχορήγησης μελετών ωρίμανσης
έργων του Δήμου Στυλίδας» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Τ.Π.&Δ.

Θέμα 7 : Έγκριση διενέργειας της σύμβασης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού
Θέμα 8 : Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθ.
877/03-11-2019 αίτηση της κας Λουίζου Αλεξάνδρας για έγκριση τοποθέτησης
μεταλλικού κιγκλιδώματος επί του πεζοδρομίου στην οδό Φαλάρων 11, στη
Στυλίδα
Θέμα 9 : Απομάκρυνση περιπτέρου, κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου περιπτέρου στην Κοινότητα Παλαιοκερασιάς
Θέμα 10 : Έγκριση νέας τηλεφωνικής γραμμής στην Τ.Κ. Μύλων
Θέμα 11 : Δωρεάν παραχώρηση τάφου

Θέμα 12 : Λήψη απόφασης αναφορικά με την παράταση
μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου με μισθωτή την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»,  στην κοινότητα Καραβομύλου
Θέμα 13 : Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας οικ. έτους 2019
Θέμα 14 : Παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος
απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών σύμφωνα με
την Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/τ. Β΄/15-05-2020, κατόπιν δημοπρασίας
Θέμα 15 : Έγκριση της αριθ. 44/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ανταλλάγματος παραχώρησης
κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE