Σάββατο 1 Αυγούστου Κεντρική Πλατεία Στυλίδας – Οι πολιτικές εξελίξεις και οι θέσεις του ΚΚΕ


Η πολιτική ομιλία αναβάλλεται λόγω καιρού!
Σάββατο 1 Αυγούστου Κεντρική Πλατεία Στυλίδας - Οι πολιτικές εξελίξεις και οι θέσεις του ΚΚΕ