Συνεχίζεται το τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού από το Συνεργείο του Δήμου Στυλίδας!

Συνεχίζεται το τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού από το Συνεργείο του Δήμου Στυλίδας!

Συνεχίζεται το τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού από το Συνεργείο του Δήμου Στυλίδας!
Στο επίκεντρο σήμερα βρίσκεται ο Σταθμός του ΟΣΕ.
Στόχος μας είναι η βελτίωση της εικόνας της πόλης και της καθημερινότητας τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Συνεχίζεται το τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού από το Συνεργείο του Δήμου Στυλίδας!
Συνεχίζεται το τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού από το Συνεργείο του Δήμου Στυλίδας!