Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) Στυλίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) Στυλίδας

 

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 2070.0/43190/2020 (ΦΕΚ 3084 Β΄/24-07-2020) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των
ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων και της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης των
επιθεωρητών και ελεγκτών των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) ανά τομέα
επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργούν, της διαδικασίας για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχου
πλοίων, του είδους και του εύρους της ευθύνης των επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων, καθώς και κάθε
άλλου θέματος σχετικού με τη λειτουργία, στελέχωση και έλεγχο του έργου των Τ.Κ.Ε.Π.» .

Η Λιμενάρχης Στυλίδας προσκαλεί:
Όσους προσοντούχους εμπίπτουν σε αναφερόμενες ειδικότητες του πίνακα που παρατίθεται και
ενδιαφέρονται να στελεχώσουν το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) Στυλίδας, όπως καταθέσουν στο Γραφείο Επιθεώρησης πλοίων που στεγάζεται στο Λιμεναρχείο Στυλίδας, σχετική αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

 

Α) Πλήρη προσωπικά στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ. ,
Β) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας,
Γ) Βιογραφικό σημείωμα,
Δ) Αντίγραφα των κατεχόμενων πτυχίων, διπλωμάτων κ.λπ. ,
Ε) Βεβαιώσεις ισοτιμίας κατεχόμενων τίτλων, προϋπηρεσίας, εμπειρίας, πρόσθετης εκπαίδευσης που τυχόν έχουν λάβει, εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα κ.λπ.

Έργο των μελών του κλιμακίου, ανάλογα με τα προσόντα τους, είναι η κατά είδος διενέργεια επιθεωρήσεων ή ελέγχων στα πλοία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα Τ.Κ.Ε.Π. Στυλίδας, κατ΄ εντολή του προϊστάμενου Τ.Κ.Ε.Π. Στυλίδας σύμφωνα με την αριθ.: 2070.0/43190/2020 (ΦΕΚ 3084 Β΄/24-07-2020) Υπουργική Απόφαση.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των μελών Τ.Κ.Ε.Π. γίνεται κατά τη σύνταξη της απόφασης λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τα προσόντα τους και τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν άμεσα τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες ελέγχου πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας της υπηρεσίας μας και των λιμενικών τμημάτων υπαγωγής μας (Α΄ Λ/Τ Γλύφας Φθιώτιδας, Β΄ Λ/Τ Αγίου Κωνσταντίνου, Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης).

Κάθε μέλος του Τ.Κ.Ε.Π. υποχρεωτικά με τον αρχικό ορισμό του πρέπει να εκπαιδευτεί επαρκώς επί του αντικειμένου των επιθεωρήσεων που θα εκτελεί και γενικότερα επί των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Τ.Κ.Ε.Π.

Η αποζημίωση των επιθεωρητών καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις περί «Καθορισμού Αποζημιώσεων και εξόδων μετακίνησης στα μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων».
Πίνακας απαιτούμενων ειδικοτήτων, (σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθ.: 2070.0/43190/2020 (ΦΕΚ 3084 Β΄/24-07- 2020) Υπουργικής Απόφασης) :

– Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανικοί
– Μηχανικοί Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξεως Εμπορικού ναυτικού.
– Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί
– Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
– Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι
– Χημικοί Μηχανικοί
– Πλοίαρχοι Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξεως Εμπορικού ναυτικού.
– Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
– Ραδιοτηλεγραφητής Εμπορικού ναυτικού.
– Ραδιοηλεκτρονικοί Εμπορικού ναυτικού.
– Πτυχιούχοι Χημικοί
– Πτυχιούχοι Ιατροί

Επισημαίνεται ότι οι επιθεωρητές Τ.Κ.Ε.Π. δεν θα πρέπει να ασχολούνται ή να αναλαμβάνουν εργασίες – επιθεωρήσεις για λογαριασμό μη κυβερνητικών οργανισμών (Νηογνωμόνων). Επιπροσθέτως δεν επιτρέπεται στα οριζόμενα μέλη Τ.Κ.Ε.Π. η επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα των ιδίων, των μελών της οικογένειάς τους και των συγγενών τους μέχρι και 2ου βαθμού να σχετίζονται με την κατηγορία στην οποία εκτελούν ελέγχους/επιθεωρήσεις.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, τα υποψήφια μέλη Τ.Κ.Ε.Π. θα υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή Στυλίδας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 02η Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο Επιθεώρησης Πλοίων του λιμεναρχείου Στυλίδας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Η Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Παναγιώτα


  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE