ΣΤΥΛΙΔΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΜΑ


 

ΣΤΥΛΙΔΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΜΑ