ΣΤΥΛΙΔΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ – Του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλειου Καλώτα