Ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα του Δήμου Στυλίδας 


 

Ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα του Δήμου Στυλίδας

Ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα του Δήμου Στυλίδας 

  1. Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
  2. Τεύχη δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Σύνταξη και
    επικαιροποίηση μελετών πυροπροστασίας των Σχολείων του Δ. Στυλίδας

Δήμος Στυλίδας