Ποιοι ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι Σύμβουλοι στο Δήμο Στυλίδας


Ποιοι ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι Σύμβουλοι στο Δήμο Στυλίδας

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ