Δήμος Στυλίδας: Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

«Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»