Διαγραμμίσεις πεζών στη Στυλίδα


Για πρώτη φορά στη Στυλίδα!!!
Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διαγραμμίσεις πεζών στη Στυλίδα και θα ακολουθήσουν και σε άλλες Κοινότητες!

Διαγραμμίσεις πεζών στη Στυλίδα
Διαγραμμίσεις πεζών στη Στυλίδα
Διαγραμμίσεις πεζών στη Στυλίδα
Διαγραμμίσεις πεζών στη Στυλίδα
Διαγραμμίσεις πεζών στη Στυλίδα
Διαγραμμίσεις πεζών στη Στυλίδα
Διαγραμμίσεις πεζών στη Στυλίδα