Φροντίδα του Δήμου Στυλίδας για Άτομα με Αναπηρία


Ο Δήμος Στυλίδας αλλάζει και αποκτά δική του ταυτότητα! Η πόλη γίνεται πιο ανθρώπινη!

Φροντίδα του Δήμου Στυλίδας για Άτομα με Αναπηρία
Φροντίδα του Δήμου Στυλίδας για Άτομα με Αναπηρία
Φροντίδα του Δήμου Στυλίδας για Άτομα με Αναπηρία
Φροντίδα του Δήμου Στυλίδας για Άτομα με Αναπηρία
Φροντίδα του Δήμου Στυλίδας για Άτομα με Αναπηρία
Φροντίδα του Δήμου Στυλίδας για Άτομα με Αναπηρία