ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (κτίριο ΟΣΚ)
ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ