ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ για τον Μάρτη του 2022


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Ε
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
για τον Μάρτη του 2022 

Κυριακή 13 Μάρτη: 11.30 π.μ. . Περιοδεία στο Πάρκο του πρώην στρατοπέδου Τσαλτάκη με επικεφαλής τον Ιακωβίδη Φοίβο μέλος του Τ.Γ. Φθιώτιδας του ΚΚΕ

Κυριακή 13 Μάρτη: Σύσκεψη για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στο Κωνσταντίνειο Πνευματικό Κέντρο Αταλάντης με ομιλητή τον Μπασδέκη Κώστα μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ.

Δευτέρα 14 Μάρτη: 09:00 π.μ. Περιοδεία στις υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων με επικεφαλής τον Μπασδέκη Κώστα μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ.

Δευτέρα 14 Μάρτη: 09:00 π.μ. Περιοδεία στην Α΄ και Β΄ διεύθυνση Εκπαίδευσης Φθιώτιδας με επικεφαλής τον Αλεξόπουλο Δημήτρη μέλος του Τ.Γ. Φθιώτιδας του ΚΚΕ.

Δευτέρα 14 Μάρτη: 10:00 π.μ. Περιοδεία στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα μαγαζιά του κέντρου της Λαμίας με επικεφαλής τον Θάνο Νεόφυτο μέλος του Τ.Γ Φθιώτιδας του ΚΚΕ.

Δευτέρα 14 Μάρτη: 9.3ο μ.μ. Εξόρμηση στο εργοστάσιο της Τσιπίτα με επικεφαλής τον Αλεξόπουλο Αλέξη στέλεχος του ΚΚΕ

Τρίτη 15 Μάρτη: 10:00 π.μ. περιοδεία στο Πανεπιστήμιο Λαμίας με επικεφαλής τον Αλεξόπουλο Δημήτρη μέλος του Τ.Γ. Φθιώτιδας του ΚΚΕ.

Τρίτη 15 Μάρτη: 1.30 μ.μ εξόρμηση στο εργοστάσιο ΠΑΝΕΛΚΟ με επικεφαλής τον Αλεξόπουλο Δημήτρη μέλος του Τ.Γ. Φθιώτιδας του ΚΚΕ.

Τετάρτη 16 Μάρτη: 11π.μ. Περιοδεία στο Δασαρχείο Λαμίας με επικεφαλής την Μπαφούτσου Ανδριάνα γραμματέα της Τ.Ε Φθιώτιδας του ΚΚΕ.

Τετάρτη 16 Μάρτη: 12:30 π.μ. Περιοδεία στον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στυλίδας και στις 1.30μ.μ. στο εργοστάσιο ΙΟΛΗ, με επικεφαλής την Μπαφούτσου Ανδριάνα γραμματέα της Τ.Ε Φθιώτιδας του ΚΚΕ.

Τετάρτη 16 Μάρτη: Εξόρμηση στο εργοστάσιο της ΝΕΧΑΝΣ Λαμίας με επικεφαλής τον Χαλιώτη Νίκο μέλος της Τ.Ε Φθιώτιδας του ΚΚΕ.

Κυριακή 20 Μάρτη: Συγκέντρωση για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαμίας στις 7μ.μ. με ομιλητή τον Μπάτσικα Κώστα γραμματέα Περιοχής Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας του ΚΚΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄), την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021 ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ 6290/τ.Β.’/29-12-2021), την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 4761/29.01.2022 (ΦΕΚ 290/τ.Β.’/29.01.2022) ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 6756/05.02.2022 (ΦΕΚ 430/τ.Β.’/05.02.2022) ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 8681/12.02.2022 (ΦΕΚ 607/τ.Β.’/12.02.2022) ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/τ.Β.’/25.02.2022) ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 13654/04.03.2022 (ΦΕΚ 1011/τ.Β.’/04.03.2022) ΚΥΑ καθώς καθώς και την υπ’ αριθμ.: 75/21-02-2022 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ. 2684 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 14 Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα 2 :
Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα 3 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης.

Θέμα 4 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Οικονομόπουλου Ευθυμίου του Νικολάου.

Θέμα 5 : «Εξέταση αιτήματος σπουδάστριας ΙΕΚ για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης στον παιδικό σταθμό του Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 6 : Αποδοχή ένταξης και αποδοχή όρων – προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ., ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας».

Θέμα 7 : Χορήγηση Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς»

Θέμα 8 : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Στυλίδας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Θέμα 9 : «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση της Δημάρχου Στυλίδας, κ. Βιργινίας Στεργίου, αύριο, Παρασκευή 11-03-2022 σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Στυλίδας θα υπάρξει παράταση της ώρας έναρξης των μαθημάτων, με ώρα προσέλευσης 9:30 π.μ., λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών (παγετός) που επικρατούν στην περιοχή.

Τα μαθητικά δρομολόγια θα προσαρμοστούν ανάλογα.

Ο Παιδικός Σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Δήμου Στυλίδας

Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Λαμίας: “Να σταματήσει η αιμορραγία του ιδρύματος σε ιατρικό προσωπικό”


Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Λαμίας

Άμεση κάλυψη των κενών θέσεων ιατρών και την επαναπροκήρυξη θέσεων που απέβησαν άγονες ζητά με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας σημειώνοντας ότι αντί για ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού λόγω της πανδημίας, η υποστελέχωση παραμένει σε πολλές κλινικές μέχρι σήμερα.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου

Έχουν περάσει δυο χρόνια από την έναρξη της πανδημίας και ενώ θα έπρεπε να υπάρχει πρόσθετη ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, έχουμε φτάσει στην ίδια κατάσταση που επικρατούσε πριν από πέντε χρόνια ( 53 % κάλυψη ιατρικού προσωπικού βάσει του οργανογράμματος).

Μάλιστα τον τελευταίο 1,5 χρόνο, λόγω των παραιτήσεων και των συνταξιοδοτήσεων, υπάρχει μεγάλο κύμα αποχωρήσεων ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε σημείο που το υπάρχον προσωπικό να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας (πχ εμβολιαστικό κέντρο, κλινική απομόνωσης covid-19, νέες ΜΕΘ covid-19) και λόγω του γενικότερου ρόλου που παίζει το νοσηλευτικό μας ίδρυμα, στην κάλυψη των τακτικών υγειονομικών αναγκών ολόκληρης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Συνέχεια ανάγνωσης “Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Λαμίας: “Να σταματήσει η αιμορραγία του ιδρύματος σε ιατρικό προσωπικό””

Mόσχα: Fake news η επίθεση στο μαιευτήριο


Mόσχα: Fake news η επίθεση στο μαιευτήριο

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι καταγγελίες της Ουκρανίας σύμφωνα με τις οποίες ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε ένα νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη είναι “ψευδείς ειδήσεις”, εξηγώντας πως επρόκειτο για μια πρώην μαιευτική κλινική η οποία έχει καταληφθεί εδώ και καιρό από τον στρατό.

“Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι ψευδείς ειδήσεις”, ανέφερε ο Ντμίτρι Πολιάνσκι πρώτος αναπληρωτής μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Πολιάνσκι επεσήμανε ότι η Ρωσία είχε προειδοποιήσει στις 7 Μαρτίου ότι το νοσοκομεία είχε μετατραπεί σε στρατιωτική θέση από τον οποίοι οι Ουκρανοί έριχναν πυρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι διεξάγει γενοκτονία αφού Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος βομβάρδισε το νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη χθες Τετάρτη.