ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημαρχείο Στυλίδας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022) την 9η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 13.503,92 € – Β΄ Δόση επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Θέμα 2ο : Εξουσιοδότηση της νέας Διευθύντριας του Λυκείου Στυλίδας- για ανάληψη χρημάτων
από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Θέμα 3ο : Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος της νέας διευθύντριας του Λυκείου Στυλίδας.

Η Πρόεδρος

Στεργίου Βασιλική  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ You Tube