Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαμία, 15/11/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α., στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας της Προγραμματικής Περιόδου 2023-2027, πραγματοποίησε την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, Τεχνική Σύσκεψη με θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας».

Λογαριασμοί ρεύματος: «Βραχνάς» το κόστος Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας


Λογαριασμοί ρεύματος: «Βραχνάς» το κόστος Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας

Αυξάνονται τα τέλη δικτύου, αλλά και το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί καθώς έχουν ολοκληρωθεί κάποιες διασυνδέσεις νησιών.Οι επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος έχουν περιορίσει σημαντικά το κόστος για τις κιλοβατώρες που καταναλώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, και ενώ η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος ακολουθεί πορεία αποκλιμάκωσης, οι λογαριασμοί ρεύματος έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά μέσω της αθόρυβης αναπροσαρμογής προς τα πάνω των χρεώσεων χρήσης συστήματος και των χρεώσεων ΥΚΩ (Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας)…