Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον Δήμο Στυλίδας για το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»


Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον Δήμο Στυλίδας για το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


7.659.568,92 ευρώ από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον Δήμο Στυλίδας για το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»

«Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός σπουδαίου έργου υποδομής»

Η απόφαση ένταξης προς χρηματοδότηση της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί μία πολύ θετική εξέλιξη και επιβράβευση των προσπαθειών του Δήμου Στυλίδας που πετύχαμε με στοχευμένο σχεδιασμό και πολλή δουλειά τα προηγούμενα δύο χρόνια, καταθέτοντας την αντίστοιχη πλήρη και ώριμη πρόταση.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη θα γίνει αντικατάσταση σε όλο το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας ώστε με την ολοκλήρωση του νέου δικτύου να διασφαλίζεται η ποιότητα παροχής ύδατος, η ελαχιστοποίηση των διαρροών, η εξασφάλιση σταθερής πίεσης και ο άμεσος έλεγχος και ο περιορισμός των βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο.